kninica2kninica1Keď mám peknú knižku v ruke - hoci neveľkú - je to, akoby som stretla dobrú priateľku. Kadečo mi vyrozpráva, čo ja nepoznám, zavedie ma do ďaleka, hore ku hviezdam...

Presvedčili sa o tom aj deti z krúžku Všetkovedko a žiaci našej školy, ktorí navštevujú školskú i obecnú knižnicu. Pani učiteľky PaedDr. Michtalíková a Mgr. Beranová vedia ako na to. Zaujímavými formami ako malá anketa, rozdávanie prezentov, súťaž, či krátka prednáška a pod. vedia deti motivovať k tomu, aby si vedeli vybrať knižku a prečítať ju. Deti si to v knižniciach užívali a veríme, že čím ďalej tým viac budú siahať po knihách.