MBVS1MBVS2V utorok 15. 10. 2019 sa žiaci z krúžkov Malý bádateľ a Všetkovedko vybrali autobusom do miestnej časti našej obce - pod Ivor. V areáli bývalej školy sa zahrali rôzne športové hry a spoznávali krásy okolitej prírody vychádzkou do lesa. Popoludnie ukončili chutnou opekačkou.