anjel1anjel2Divadelný krúžok pripravil pre svojich spolužiakov vianočné prekvapenie, divadielko o Anjelikovi Striebrovláskovi. Popri známym divadelníčkam, štvrtáčkam Katke Ohrádkovej a Miške Čapkovičovej, druháčkam Linde Nemčákovej, Nele Ivoríkovej a Kristínke Ráztočnej  sa predstavili nové tváre divadelného krúžku, štvrtáčka Betka Petrovská a prváci Sárka Farkasová a Paťko Málik. To, že svoje role zahrali výborne všetci účinkujúci svedčal aj dlhý potlesk. Na divadelko sa prišli pozrieť aj naši kamaráti z materskej škôlky.