Názov krúžku

Vedúci krúžku

Zameranie

Divadelný krúžok

PaedDr.M. Michtalíková

Rozvoj talentu a tvorivých schopností žiakov

Výtvarný krúžok

Mgr. E. Beranová

Deti výtvarnými umelcami

Šikovné ruky

Mgr, Z.Hubocká

Tvorivosť a zručnosť žiakov

Šikovní majstri

p.František Lapúnik

Rezbárstvo

Klavírny krúžok

Mgr. J. Potočárová

Program podľa nadania žiakov

Konverzácie v anglickom jazyku

Mgr. S. Chylíková

Cudzí jazyk zábavnou formou

Hasičský krúžok

p.Kučo

Zdatnosť a civilná ochrana

 

Malý bádateľ

PaedDr.M. Michtalíková

Turistika, šport, bádanie a relax pre žiakov I. stupňa

Malý bádateľ

Mgr. E. Beranová

Bádateľ

Mgr. M. Milučká

Turistika, šport, bádanie a relax pre žiakov II. stupňa

Bádateľ

Mgr. M. Korbášová

Počítačový relax klub

Mgr. M. Milučká

Počítače vo voľnom čase využívané na zábavu i učenie

Folklórny

Mgr.P.Kmecíková

ľudové tradície v piesňach a tancoch

Príprava na Testovanie zo SJL

Mgr. Z. Surmová

Pre žiakov 9. ročníka

Príprava na Testovanie z MAT

Ing. K. Gabríková

Pre žiakov 9. ročníka

Florbal

Mgr. M.Bírošík

Pre žiakov 5.- 7. ročníka

Florbal

Mgr. M .Bírošík

Pre žiakov 8.- 9. ročníka

Futbal

Bc. J. Jandzík

Pre žiakov do 9 rokov

Futbal

Bc. J. Jandzík

Pre žiakov od 9 rokov

Hádzaná

Mgr.Garabík

Pre dievčatá 3.-5. ročník

Gymnastika

Bc. J. Jandzík

Pre  žiakov 1.- 4. ročníka

Stolný tenis

Peter Svrček

Tréningy stolného tenisu

Športový krúžok

Mgr. Janeta Dulárová

Športovanie pre 1.stupeň

Volejbal

Mgr. M. Korbášová

Pre žiakov II. stupňa