V prílohe sú uverejnené Faktúry za obdobie - júl 2019