V prílohe sú uverejnené Faktúry za obdobie - august 2019