V prílohe sú uverejnené Faktúry za obdobie - september 2019