V prílohe sú uverejnené Faktúry za obdobie - október 2019