V prílohe sú uverejnené Faktúry za obdobie - november 2019