V prílohe sú uverejnené Faktúry za obdobie - december 2019