V prílohe sú uverejnené Faktúry za obdobie - január 2020