V prílohe sú uverejnené Faktúry za obdobie - február 2020