V prílohe sú uverejnené Faktúry za obdobie - apríl 2020