V prílohe sú uverejnené Faktúry za obdobie - máj 2020