Touto piesňou sme privítali v materskej škole dňa 6.12. vzácnu návštevu. Po dlhom čakaní, ktoré predchádzalo tomuto dňu, sa deti konečne dočkali a PRIŠIEL MIKULÁŠ!  

Deti predviedli krásne pásmo básní a piesní, ktoré si poctivo pre Mikuláša pripravili. A potom prišla tá dlho očakávaná chvíľa rozdávania balíčkov. Prekvapenie, ktoré nám priniesol, nás všetkých veľmi potešilo.

Dňa 5.12. sme v spolupráci ZŠ s MŠ absolvovali netradičný výchovný koncert s vianočnou tematikou. Traja mladí hudobníci zo skupiny 4EWER nám vo svojich rapových piesňach priblížili čas od Mikuláša do Vianoc. Poukázali na dôležitosť pomáhať druhým a vedieť sa rozdeliť s kamarátom.

Rumcajs bol dobrý, láskavý obuvník so zmyslom pre humor a spravodlivosť. Z príbehu sme sa dozvedeli ako sa stal z obuvníka zbojníkom, ako sa dostal do väzenia, ako sa stretol s Mankou a ako bojoval s trojhlavým drakom. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo a aktívne sa zapájali do diania.

Príbehy o  zvieratkách sa rozvíjali prostredníctvom tangramov pod rukami šikovných detí. Vytvárali z nich obrazce, ktoré vystihovali dej celej rozprávky, a zároveň zapájali do toho aj svoju fantáziu. Týmto spôsobom hravou formou objavovali krásy matematiky. Vďaka nim sa predškoláci, ale aj menšie deti zoznamujú s geometrickými tvarmi. 

ZA STROMY, ZA KRÍKY ŠKRIATOK SA SCHOVAL, ŠKRIATOK NÁŠ LES ASI DNES ZAČAROVAL...

Deti si nielen vypočuli príbeh o tom, ako sa škriatkovia a víly lúčia s letom, ale sa tiež na nich premenili v škriatkovo – vílovom bále, plnom zábavy, tanca a šantenia. 

Mesiac október, ako jeden z najkrajších mesiacov roku, hýri nielen farbami listov na stromoch, ale aj farbami zdravia a vitamínov.  Využili sme vitamíny, ktoré nám jeseň ponúka v podobe ovocia a upiekli sme si už tradične jablkové záviny, ktoré nielen vyzerali ale aj chutili výborne.

Dňa 11.10. sme strávili príjemné dopoludnie v prírode spojené s púšťaním šarkanov. Na chvíľku sme sa stali bádateľmi a objavovali sme krásy jesennej prírody. Pozorovali sme premeny v prírode, rastliny, zvieratká a zahrali sa rôzne pohybové hry. Počasie nám prialo, akcia sa vydarila a deti odchádzali veselé a spokojné.

Už tradične sme sa zúčastnili výstavy ovocia a zeleniny, ktoré organizuje Slovenský zväz záhradkárov vo Veľkom Rovnom. Deti mali možnosť vidieť rôzne druhy ovocia, zeleniny, kvetov, jesenných dekorácií a plodov z lesa. 

Aj do priestorov našej materskej školy zavítala pani „Jeseň“. V spolupráci s rodičmi sme si vytvorili pestrý jesenný kútik s rôznymi druhmi ovocia a zeleniny. Celú výstavu dopĺňali krásne výtvarné práce našich detí.

Oznamujeme rodičom, že rozhodnutia o prijatí - neprijatí do materskej školy pre školský rok 2017/2018 sa vydávajú osobne u zástupkyne materskej školy do 30. júna 2018. Pokiaľ nemáte cestu do tohoto termínu okolo - nič sa nedeje, rozhodnutia Vám pošleme poštou. 

Pokiaľ obdržíte rozhodnutie o neprijatí, je to preto, že záujem o umiestnenie detí v materskej škole prevyšuje kapacitu našej materskej školy.  Vaša žiadosť bude bude automaticky znovu prehodnotená v mesiaci október, kedy plánujeme v nových priestoroch navýšenie kapacity materskej školy.