VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU o BEZINFEKČNOSTI - ak dieťa chýba viac ako 3 dni od 16.9.2020

VYHLÁSENIE o BEZINFEKČNOSTI - návštevníci školy od 16.9.2020

NEPRÍTOMNOSŤ DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE - USMERNENIE počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19:
Ak dieťa chýba viac ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni = po nástupe do materskej školy predkladá podpísané VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU o BEZINFEKČNOSTI.
Ak dieťa chýba viac ako 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní = po nástupe do materskej školy predkladá POTVRDENIE O CHOROBE vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast (žiacka knižka, prípadne iná písomná podoba).

NA KONZULTÁCIU SO ZAMESTNANCAMI prosím preferujte elektronickú alebo telefonickú komunikáciu. Každá osobná návšteva musí byť vopred dohodnutá a návštevník je povinný podpísať VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI.

Vážení rodičia, pozorne si, prosím, prečítajte nasledovné pokyny o organizácii výchovno- vzdelávacieho procesu v prvých dňoch školského roka 2020/2021.
Prevádzka materskej školy je v čase od 6:30 do 16:00 hod.
Rodičia môžu priviesť dieťa do materskej školy od 6:30 do 8:00 hod.

Pre nízky záujem o prevádzku materskej školy bude od štvrtku 6.augusta 2020 do konca augusta 2020 prerušená prevádzka materskej školy.
Na naše detičky sa tešíme opäť od 2.septembra 2020 ❤️

skolka volaV súlade s pokynmi ministra školstva a zriaďovateľa otvárame pre deti našu materskú školu od 1. júna 2020 s celodennou prevádzkou v čase od 7,00 do 16,00 hodiny. Prihlásiť od 1.6.2020 je možné aj deti, ktoré sú narodené v rokoch 2014, 2015, 2016 a  majú žiadosť o prijatie až  k 1.9.2020.

Žiadame zákonných zástupcov detí, ktorí majú záujem o umiestnenie svojho dieťaťa v materskej škole od 1. júna 2020, aby kontaktovali riaditeľstvo školy na telefónnom čísle 0911558235 alebo 0911298443

Pri počte väčšom ako umožňuje kapacita materskej školy riaďovateľ, v spolupráci s riaditeľom materskej školy, umiestni dieťa v materskej škole prednostne podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra.

Nutné prehlásenie zákonného zástupcu: PREHLÁSENIE

ORGANIZAČNÉ POKYNY

zapisMSŽiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do našej materskej školy na školský rok 2020/2021 môžete podávať na riaditeľstve školy do 31. mája 2020 s tým, že:

  • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa organizuje bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prihlášku môžete odovzdať aj osobne na riaditeľstve školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
  • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.
  • Tlačivo žiadosti: TU

Dňa 18.2 sa v našej materskej škole ozýval smiech šťastných detí  a veselá hudba. Konečne prišiel dlho očakávaný deň a to karneval. Deti sa premenili na obľúbené rozprávkové bytosti, zvieratká, ale i hrdinov z filmov a reálneho života. Karneval navštívila víla jednorožcov, kúzelná  ľadová Elza, princezná Snehulienka, hrdinovia ako Spiderman či Batman. Veselí šaškovia spestrili krásnu výzdobu a milé zvieratká sa šantili so záchranárskymi psíkmi  z Tlapkovej patroly. Nechýbali ani vojaci, policajti a hrdinovia hasiči. Deti si užili tento deň naplno a odmenou za krásne masky bol balíček plný dobrôt.

Dňa 17.12. v našej materskej škole zavládla pravá vianočná atmosféra. Na sviatočne prestretom stole nechýbali medovníčky, ktoré sme si sami napiekli, med, vianočné oblátky, oriešky, ovocie a domáce vianočné pečivo. Celé posedenie sa nieslo vo sviatočnej atmosfére, zaspievali sme si koledy, rozkrojili jabĺčko a porozprávali sme sa o zvykoch a tradíciách na Vianoce.

Každý z nás sa teší na príchod Vianoc. Ako tradične, k Vianociam nesmie chýbať vianočné pečenie. Aj tento rok deti v našej materskej škole piekli tradičné medovníčky. Naša materská škola sa premenila na malú vianočnú pekáreň plnú krásnych vôní. Tento predvianočný čas, bol pre nás veľmi príjemný, nakoľko sme sa všetci veľmi tešili na vianočné sviatky.