Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline zo dňa 14.10.2021 bude

MATERSKÁ ŠKOLA od piatku 15.10.2021 ZATVORENÁ

z dôvodu vysokého výskytu respiračných chorôb detí v MŠ.

O znovuotvorení materskej školy Vás budeme vopred informovať.

V rámci celotýždňovej témy „ Ovocie a zelenina“ sme okrem iného pracovali s rozprávkou „Ťahal dedko repku“. Deti plne zaujaté počúvali čítanie rozprávky učiteľkou, počúvali s porozumením, aktívne komunikovali o rozprávke a následne si rozprávku dramatizovali. Všetky deti si  samostatne vypracovali pracovný list vymaľovávaním, strihaním a lepením.

Jeseň deťom prináša radostné a tvorivé chvíle plné zábavy.

Tematika ročných období sa výrazne premieta aj v škôlkarských aktivitách. Jeseň je plná farieb, vôní ovocia a zeleniny.

Aj učenie v materskej škole môže byť celkom iné – jabĺčkové. Tento deň sme začali rozhovorom o jabĺčkach a inom ovocí, o množstve vitamínov, ktoré v sebe skrývajú. Z jabĺčok, ktoré nám poskytli pani kuchárky, sme si uvarili chutnú a voňavú presnidávku. Od rána sme mali plné ruky práce, čistili sme a krájali jabĺčka, a aby bola presnidávka ešte chutnejšia, tak sme pridali vanilkový cukor.

Vôňa, chuť jabĺk a vanilky umocnila zážitok z jedenia z vlastne pripravenej jabĺčkovej presnidávky.

Naša materská škola sa zapojila do unikátneho projektu realizovaného z Mliečneho fondu, do ktorého prispievajú slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka. V tomto projekte si deti virtuálne adoptovali ozajstnú kravičku z poľnohospodárskeho družstva Predmier, ktorej dali meno Beluša. Zábavnou formou sa tak učia o dôležitosti konzumácie slovenského mlieka a mliečnych výrobkov, o živote kravičiek a aj o práci poľnohospodárov – farmárov. Cieľom tohto projektu je u detí vypestovať pozitívny vzťah k zvieratám a správne stravovacie návyky, ukázať deťom, ale aj ich rodičom, že základom pre mliečne výrobky je mlieko od živých kravičiek, o ktoré sa musia slovenskí poľnohospodári dobre starať.

Milí rodičia,

 v týchto mesiacoch nemáte možnosť vidieť naše práce, ktoré sme si vytvorili, tak by sme Vám aspoň touto cestou chceli priblížiť, čo sme sa už naučili.

Našou snahou bolo vytvoriť optimálne podmienky v procese adaptácie novoprijatých detí na prostredie a podmienky materskej školy. V prvých    týždňoch v materskej škole deti  hravou  formou spoznali svojich kamarátov, pani učiteľky aj ostatných zamestnancov. Oboznamovali sa s priestormi materskej  školy, zoznamovali so školským dvorom, prehlbovali pozitívny vzťah k domovu a utvárali pozitívny vzťah k MŠ. Poznávali štruktúru rodiny, rozlišovali jednotlivých členov rodiny, orientovali sa v príbuzenských vzťahoch. Na základe pozorovania a praktických skúseností deti vedia určiť ročné obdobie – jeseň a zdôvodniť to konkrétnymi zmenami v prírode. Charakterizujú jeseň opisom niektorých typických znakov a typických ľudských činností, vykonávaných v tomto ročnom období. Oboznamujú sa so základnými poznatkami o ovocí a zelenine, poznávajú odlišnosť stromov a kríkov, pozorujú ich premeny v jesennej prírode. Deti sa naučili rôzne básne, piesne a  riekanky, postupne získavajú zručnosť v grafomotorike, pracujú v pracovných listoch a pracovných zošitoch.

Vo fotogalérii si môžete pozrieť naše výtvarné práce a pracovné listy a sami posúdiť, aké sú Vaše detičky šikovné.

Prevádzka materskej školy v školskom roku 2021/2022 začína v pondelok 6.9.2021

Denná prevádzka je od 6.30 do 16.00 hodiny. Dieťa priveďte do triedy najneskôr do 8:00 hod. V prípade neprítomnosti ho odhláste osobne alebo telefonicky. 

Prvý deň Vaše dieťa do MŠ potrebuje:

  • prezuvky s pevnou pätou,
  • pyžamo – deti, ktoré ostanú na celodenný pobyt,
  • náhradné oblečenie do skrinky - pančuchy, spodnú bielizeň (iné podľa uváženia rodiča).

V pondelok 28.6 sa v našej materskej škole uskutočnila rozlúčka predškolákov s materskou školou, kamarátmi, pani učiteľkami a celým personálom. Každý rok opúšťajú našu škôlku predškoláci, ktorí v ďalšom školskom roku nastupujú na novú životnú cestu do školy za novými vedomosťami a poznatkami. Motýliky sa predstavili divadielkom Ako princ Miško ku šťastiu prišiel, Lienočky zarecitovali krásne básničky, zaspievali piesne a zahrali scénku Ide Anča do školičky. Včielky sa predstavili ľudovým tančekom a zaspievali pieseň. Všetci prešli poslednou vedomostnou skúškou a  spoločne zložili sľub predškolákov. Poslednou piesňou na rozlúčku, zaspomínali na spoločné chvíle strávené v materskej škole a spolu s ostatnými škôlkarmi ukončili našu milú slávnostnú rozlúčku. Na pamiatku dostali knižku, ktorá im bude pripomínať čas strávený v materskej škole.                                                       

Budúcim prváčikom prajeme vykročenie správnou nohou a úspešný začiatok prváckeho  života.

Našim cieľom bolo upriamiť pozornosť detí na ľudové remeslo – drotárstvo, ktoré je pre našu obec charakteristické a známe po celom svete. Deti mali možnosť vidieť figurínu drotára v kroji s krošňou na chrbte, rôzne výrobky z drôtu a drotárske náradie. Ľudové piesne a zvyky sme deťom priblížili choreografiou v miestnom nárečí. Navštívili sme Múzeum Drotárie, poznávali staré drevenice a typickú architektúru našej obce.

Deň otcov je sviatkom všetkých otcov, preto sme aj my nezabudli na tých našich. Vyrobili sme im malý darček z lásky, pripomenuli sme im, že sú pre nás výnimoční a vyjadrili sme im svoju lásku, vďačnosť a úctu.

Tak oteckovia, všetko najlepšie!