V piatok 14.6. členovia Hasičského zboru v Žiline, pripravili deťom zaujímavú prednášku o požiarnej ochrane. Zamerali sa hlavne na príčiny vzniku požiaru, upozornili ich, aby nezakladali oheň na miestach, ktoré nie sú na to určené. Počas prednášky si deti  mohli vyskúšať hasičskú prilbu a zásahový oblek, bolo im ukázané a popísané jednotlivé náradie, ktoré sa používa  pri čerpaní vody z nádrže. Po prednáške si vyskúšali hasenie vodou, vypočuli si hasičskú húkačku a nakoniec sa kochali výhľadom z kabíny hasičského auta.

Prostredníctvom historických artefaktov z drôtu a plechu, dobového oblečenia, fotografií a rôznych predmetov, ktoré používali ľudia v minulosti, mali deti možnosť spoznať život a prácu majstrov drotárov. Vhodný výber a rozvoj aktivít v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a regionálnej výchovy má veľký význam. Je jedinečnou príležitosťou, ako deti nasmerovať a upriamiť ich pozornosť na ľudovú a regionálnu kultúru. 

Deň detí v materskej škole sme oslávili s deťmi na futbalovom ihrisku Nivy. Deti zažili množstvo zaujímavých športových aktivít na rôznych stanovištiach, riešili úlohy s enviromentálnou tematikou, nahrávali zvuky v prírode, pozorovali pomocou lupy hmyz, jarné kvety a trávy.  Deti mali možnosť vyskúšať si svoje zručnosti, šikovnosť aj v rôznych pohybových aktivitách. Na koniec na deti čakala sladká odmena. Usmiate a spokojné tváre detí svedčili o tom, že deň sa nám vydaril a ešte dlho naň budú spomínať. 

 

Deti z divadelného krúžku nám zahrali rozprávku Ako išlo vajce na vandrovku. Dozvedeli sa nielen to, ako to bolo s putovaním po svete, ale aj to, čo sa stalo s vajcom nakoniec. Veselá rozprávka sa deťom veľmi páčila a opäť sa tešíme na ďalšie rozprávky.

Pán včelár hravou formou zasvätil deti do života a práce nielen včelára, ale aj včiel. Veľmi pútavo porozprával od vývinu včely, cez všetky fázy jej života a ich charakteristiku. Oboznámil nás s úlohou matky – kráľovnej, robotníc a trúdov. Informoval deti o namáhavej práci včelára, starostlivosti o úle, spracovaním medu a výrobou rámikov.

Na záver nechýbala ani ochutnávka kvalitného výborného produktu prírody - domáceho medu.

Práve pri tejto príležitosti, si naše deti pripravili pre svoje mamičky vlastnoručne vyrobený darček, ale aj veľkú náruč básní, piesní, tancov a krásnych scénok, ktorým vyjadrili mamičkám vďaku za ich nekonečnú lásku a starostlivosť.

V rámci Dňa Zeme, ale hlavne v prospech čistého životného prostredia sme sa rozhodli  prispieť aj my svojou troškou. ,,Vyzbrojení “ odpadovými vrecami a rukavicami sme sa pustili do znečisteného okolia lesnej studničky. Svojou šikovnosťou a odhodlaním sme prispeli  ku krajšiemu a zdravšiemu prostrediu našej dediny.

„Stal sa zázrak maličký, láska si vždy nájde cestičky.....” Dňa 28.3. v dopoludňajších hodinách nás navštívilo divadlo Teatro z Bratislavy. Predstavili sa nám s veselou rozprávkou o pyšnej opičke, ktorá vymenila svoju pýchu za lásku. Zachránila slávika a jej srdce bolo zrazu väčšie a otvorené pre všetkých.                                                                                          

Práca s detskou literatúrou prispieva k utváraniu  základného literárneho vzdelania a k osvojovaniu si základov kultivovanej spisovnej reči. Z tohto dôvodu sa v našej MŠ už tradične organizuje prehliadka v prednese detskej poézie „Mám básničku na jazýčku”. Presvedčili sme sa o tom, že v našej materskej škole rastú šikovní recitátori. I tie najmenšie deti pri prednese prejavili odvahu i zdravé sebavedomie a bolo vidieť, ako sa tešia z vlastného úspechu.