zil diec charita2018Naša škola sa začiatkom decembra zapojila do dobrovoľnej zbierky na pomoc ľuďom v núdzi, ktorú sme organizovali v spolupráci so Žilinskou diecéznou charitou. Spoločne sme v škole zhromaždili veľké množstvo trvanlivých potravín i sortimentu drogérie. Bolo množstvo pripravených tašiek a balíkov určených na expedíciu. Dnes, 11. decembra 2018 sme spoločne naplnili malú dodávku. Úprimné ĎAKUJEM patrí žiakom, rodičom i našim zamestnancom, ktorí svojimi darmi prejavili záujem o osud opustených detí, rodín v hmotnej núdzi, ľudí bez domova, so zdravotným postihnutím, chorých a starých.

" Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili. "  ( Ján Ámos Komenský)

panoram

 

Čo je to rovesnícke učenie? Keď starší žiaci učia mladších žiakov, spolužiak vysvetľuje spolužiakovi, kamarát pomáha kamarátovi. Takto sme sa vzdelávali tri dni: 3., 4., a 5. 12.   Oblasti Európy z geografie vyučovali žiaci 8.A v triede 7.A. Ako praví učitelia zhostili sa svojich úloh, vysvetľovali, prednášali, ukazovali, opakovali aj napomínali. A ôsmakov na druhý deň naučili deviataci Patrik M. a Michaela C. všetko o podnebí na Slovensku. Neodpustili si ani malý testík.  Deviataci Marek G. a Veronika CH. si tiež na chvíľu vyskúšali, aké je to sedieť za katedrou a v 5.B triede odučili hodinu matematiky. Obom sa táto skúsenosť veľmi páčila. V  5.B si pripravili hodinu literatúry siedmačky Viktória Korbášová a Karolína Kocúrová. Dievčatá boli dôsledne pripravené a odučili vyučovaciu hodinu z tematického celku o rozprávkach. Po anglicky sa vzdelávali v 7.A spolu s deviatakmi B. Kolkovou a M. Jantákom. Žiaci z 9. ročníka formou hier zopakovali so žiakmi 7. ročníka väzbu going to, sloveso have to, druhy filmov a príslovky.  Žiaci nezaháľali ani na telesnej výchove. Martin S. a Andrej H. precvičovali našim druháčikom. Všeobecnú pohybovú prípravu a pohybové hry zorganizovali Sandra R. a M. Slaziník pre 4.A a 4.B. Žiačky 7.A triedy Janka – Sophie B. a Zuzana B. vyskúšali ako je to byť učiteľom vo svojej triede. Na úvod si so spolužiakmi zopakovali učivo z Uhorského kráľovstva. Žiaci sa vzorne správali, pekne odpovedali a tak si zaslúžili niektorí aj jednotky. Potom dievčatá prezentovali učivo o Matúšovi Čákovi Trenčianskom. Aj deviataci sa navzájom učili dejepis. Spolu s Marekom G. a Klaudiou Š. si spoločne opakovali, overovali vedomosti a nadobúdali nové poznatky o našej krajine medzi dvoma svetovými vojnami. Na biológii si Marek G. a Timea J. veľmi chválili skúsenosť,ktorú získali v triede 8.B. Vyskúšali sme, videli sme, naučili sme sa  :O).

Mikulas uvodnaMikuláš, Mikuláš, prišiel s čertom na koláč, 

Tento rok pripadol čarovný dátum 6.12. na štvrtok a už od rána bolo jasné, že to nebude len ďalší bežný deň v škole. Tabule boli zaplnené básňami a rýmovačkami o neučení a neskúšaní, tak ako sa na svätého Mikuláša patrí. Všetci sme boli vo veľkom očakávaní a vzácna návšteva nás predsa len neobišla ani tento rok. Už od rána sa chodbami našej školy prechádzal Mikuláš, presne taký ako má byť, v biskupskom rúchu sprevádzaný svojimi pomocníkmi. Navštívil postupne každú triedu a ako odmenu za krásne básne a piesne všetci žiaci dostali sladký balíček.
Za zvukov zvončekov Mikuláš zavítal aj do škôlky, kde ho deti netrpezlivo čakali. Predviedli mu krásne pásmo básní a piesní, za ktoré ich Mikuláš odmenil balíčkami. Všetky detičky si pevne strážili svoj sladký poklad a sľúbili, že budú poslúchať celý rok. Nakoniec Mikuláš od nás neodchádzal naprázdno. Vo svojom vreci si odnášal našu obrovskú vďaku a prisľúbil, že sa o rok určite vráti.
 

O tom , že máme v našej obci šikovných majstrov, sa presvedčili naši druháci. Navštívili pána Bátorka v jeho drevárskej dielni. Ukázal im krásne drevené figúrky, ktoré s láskou vyrába z lipového dreva. Žiaci obdivovali aj jeho úžasný drevený betlehem. Pána Bátorka mohli pozorovať aj priamo pri práci.

betlehem2                     betlehem3                           betlehem1

 

hodinyŽiaci z 2.A triedy sa na hodinách prvouky učili poznávať hodiny. Aby im to išlo lepšie, vyrobili si aj svoje vlastné hodiny, ktoré im poslúžili ako pomôcka na určovanie času na hodinách prvouky.

V týždni od 3. decembra do 7. decembra prebiehalo na našej škole zážitkové rovesnícke vzdelávanie, ktoré je založené na princípe „peer to peer“ čiže učenierovného s rovným“. . "Učitelia" z radov žiakov si museli naštudovať tému, pripraviť pomôcky a celý priebeh hodiny. Učitelia boli pri príprave hodín iba pomocníkmi svojim "žiackym učiteľom". Tento spôsob učenia sa u nás stretol s pozitívnymi reakciami a všetkým sa veľmi páčil. Bola to nová skúsenosť ako pre žiakov tak i pre pedagógov.

Na hodinách anglického jazyka v piatom ročníku sa žiaci oboznámili so slovnou zásobou týkajúcou sa jednotlivých členov rodiny  a s časovaním slovesa to be, ktoré využili pri tvorbe projektov a prezentácií v anglickom jazyku. Pomocou kresby rodokmeňa , ktorý si nakreslili, prezentovali  v anglickom jazyku  svoje vedomosti na tému – Moja rodina.

ANJ projekty12 2018

gabrik sjlNáš deviatak Marek Gabrík sa po prvýkrát zúčastnil okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka, ktorá sa konala v Bytči 28. novembra. Ako nováčikovi sa vynikajúco darilo, keďže len jediný bod ho delil od zlatej priečky. Na okresnom kole získal krásne 2. miesto. Gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu školy a tešíme sa z jeho úspechu.

diplom belejikovaV piatok 30. novembra sa  už tradične ako každý rok konala okresná súťaž v streľbe zo vzduchovky. Súťažili sme ako družstvo i ako jednottlivci. Naša žiačka siedmeho ročníka Alžbeta BELEJÍKOVÁ v súťaži jednotlivcov získala krásne 2. miesto. Ďakujeme všetkým za reprezentáciu a Betke gratulujeme k víťazstvu.