INFORMÁCIE Ministerstva školstva - NÁVRAT ŽIAKOV do škôl
👉Záväzne = Od 11. januára 2021 bude výuka pre všetky triedy pokračovať dištančným spôsobom = online. Otvorená bude len materská škola pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.
Od 11.januára bude vyplácaná pandemická OČR.
👉Plánované = 22.-24.1.2021 -Testovanie pre zamestnancov školy, žiakov 2,stup§a a ich zákonných zástupcov
👉Plánované = Po ukončení lockdownu od 25. januára budú otvorené materské školy v štandardnom režime ako aj prvý stupeň základných škôl. Rezort školstva odporúča pre materské školy a prvý stupeň základnej školy pretestovanie zamestnancov a rodičov.
Druhý stupeň základnej školy by mal prejsť na prezenčnú formu vzdelávania, pričom ÚVZ SR vyhláškou určí pretestovanie žiakov druhého stupňa základnej školy a zamestnancov školy.
👉 plošné pretestovania sa z pôvodného termínu 8.–10. januára presúvajú na 22.–24. januára 2021.
Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.
Všetky ďalšie informácie nájdete na https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame.../