Okresné kolo, Anglický jazyk + 1.miesto v kategórii 1B = náš Matúš Michel z 8.A

G R A T U L U J E M E   a   Ď A K U J E M E  za krásnu reprezentáciu školy.