aa

 
Výtvarná súťaž OCHRANÁRIK 112
Žiaci našej školy 2.A,6.B a 7.A sa zapojili do výtvarnej súťaže "Ochranárik - čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany". V okresnom kole získali vo svojich kategóriách krásne umiestnenie v súťaži a dostali vecné ceny 
V kategórii žiaci základných škôl I.stupňa  vyhral 1.miesto žiak 2.A Samuel Slivoň. V kategórii žiaci základných škôl II.stupňa  vyhrali:
1.miesto  Bianca Palagyová 6.B
2.miesto Kristínka Sapietová 6.B
3.miesto Natália Ovsenná 7.A
Všetkým výhercom ako i pani učiteľke Hubockej a pani učiteľke Augustínovej, ktoré so žiakmi pracovali, ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme.