MDD1      MDD2

1.júna 2021, ako každý rok, oslavujeme MDD. Tento rok sme pre deti pripravili pobyt v prírode (s láskavým dovolením pani prírody) a okorenili ho zaujímavými súťažnými disciplínami. Tie pozostávali z úloh predmetov matematika, slovenský jazyk, anglický jazyk, geografia, biológia, regionálna výchova, výtvarná výchova a telesná výchova. Napríklad: zo SJL deti zostavovali básničku na tému hokej. V básni museli použiť nasledovné slová: hokejka, puk, zakázané uvoľnenie, ofsajd, majstri, rozhodca, puk, šampionát. Slová mohli skloňovať, opakovať aj použiť v ľubovoľnom poradí. Báseň musela mať desať veršov a názov. V MAT mali deti riešiť logické úlohy, v BIO rozoznávať rastliny, z ANJ rozoznávať vlajky a pomenovania štátov v cudzom jazyku, z GEG pomenovať, čo je na obrázku, z VYV poskladať obrázok z cestovín, z RGV správne zodpovedať otázky a z TSV rozvíjať presnosť a triafať na stanovený cieľ.  Všetky deti sa veľmi snažili a bojovali statočne. Ale najviac bodov získala trieda 8.A, druhá bola 7.A a tretia bola 5.A. Boli odmenení diplomom a veľkým potleskom. Deň bol plný víťazstiev a prekvapení. Pán starosta s pánom Korčekom prekvapili deti čapovanou kofolou a výbornou pizzou (chválime pizzeriu Don Carlos v Balej Bytči), od rodičovského združenia balíčky sladkostí a ovocia, od obchodného reťazca Libex detské šampanské. Všetkým, čo si na deti spomenuli, veľmi pekne ďakujeme. V neposlednom rade patrí poďakovanie triede 9.A, ktorá celý deň pomáhala s prípravami a organizovaním akcie.

AKO SME SA BAVILI🍕🍬🥤🍌🍾🌳