Tešíme sa úspechu v okresnom kole a srdečne gratulujeme našim žiakom:

kategória I. poézia - 2.miesto Pavel František STAROVSKÝ, 4.A

kategória I. próza - 1.miesto Matúš URDÁK, 4.A

kategória II. poézia - 3.miesto Kristína BOHINÍKOVÁ, 6.B

kategória III. próza - 2.miesto Romana HNÁTHOVÁ, 8.A