V prílohe sú uverejnené Objednávky za mesiac december 2018