V prílohe sú uverejnené Objednávky za mesiac máj 2019