V prílohe sú uverejnené Objednávky za mesiac jún 2019