V prílohe sú uverejnené Objednávky za mesiac júl 2019