V prílohe sú uverejnené Objednávky za mesiac august 2019