V prílohe sú uverejnené Objednávky za mesiac september 2019