USMERNENIE počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19:
Ak žiak chýba viac ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni = po nástupe do školy predkladá podpísané VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU o BEZINFEKČNOSTI .
Ak žiak chýba viac ako 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní = po nástupe do školy predkladá POTVRDENIE O CHOROBE vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast (žiacka knižka, prípadne iná písomná podoba).

 

HODINA

OD

DO

1.

8,00

8,45

10 minút PRESTÁVKA

2.

8,55

9,40

10 minút PRESTÁVKA

3.

9,50

10,35

15 minút PRESTÁVKA

4.

10,50

11,35

10 minút PRESTÁVKA

5.

11,45

12,30

10 minút PRESTÁVKA

6.

12,40

13,25

20 minút PRESTÁVKA

7.

13,45

14,30

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

29. október 2019

(utorok)

30. október –

31. október 2019

4. november 2019

(pondelok)

vianočné

20. december 2019

(piatok)

23. december 2019

– 7. január 2020

8. január 2020

(streda)

polročné

31. január 2020

(piatok)

3. február 2020

(pondelok)

4. február 2020

utorok)

jarné

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

14. február 2020

(piatok)

17. február –

21. február 2020

24. február 2020

(pondelok)

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

21. február 2020

(piatok)

24. február –

28. február 2020

2. marec 2020

(pondelok)

Košický kraj, Prešovský kraj

28. február 2020 (piatok)

2. marec –

6. marec 2020

9. marec 2020

(pondelok)

veľkonočné

8. apríl 2020

(streda)

9. apríl –

14. apríl 2020

15. apríl 2020

(streda)

letné

30. jún 2020

(utorok)

1. júl –

31. august 2020

2. september 2020

(streda)

V piatok 22. decembra 2017 budú mať všetci žiaci našej školy riaditeľské voľno a všetci zamestnanci našej školy regeneračné voľno vyplývajúce z kolektívnej zmluvy. Školské vyučovanie pre všetkých, teda i materskú školu končí vo štvrtok 21. decembra. Vyučovanie po prázdninách začne v pondelok 8. januára 2018.