Prázdniny

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania

po prázdninách

jesenné

31. október –

2. november 2018

 

5. november 2018 (pondelok)

vianočné

22. december 2018  -  7.január 2019

8. január 2019

(pondelok)

polročné

1. február 2018 (piatok)

 

4. február 2019 (pondelok)

jarné

Žilinský, Banskobystrický, Trenčiansky kraj

4.- 8. marec 2019

11.marec 2019 (pondelok)

veľkonočné

18. – 23. apríl 2019

24. apríl 2019 (streda)

letné

1. júl –

31. august 2019

2. september 2019 (pondelok)

       

 

V piatok 22. decembra 2017 budú mať všetci žiaci našej školy riaditeľské voľno a všetci zamestnanci našej školy regeneračné voľno vyplývajúce z kolektívnej zmluvy. Školské vyučovanie pre všetkých, teda i materskú školu končí vo štvrtok 21. decembra. Vyučovanie po prázdninách začne v pondelok 8. januára 2018.