Predsedkyňa rady školy: Mgr. Adela GUMANČÍKOVÁ - zvolená za rodičov žiakov materskej školy

Podpredseda rady školy: Alojz GUMANČÍK - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Členovia rady školy:

Mgr. Alena CIPKOVÁ - zvolená za pedagogických zamestnancov materskej školy

Ing. Pavel GABRÍK - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Ladislav CHABROŇ - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Helena IVORÍKOVÁ - zvolená za rodičov žiakov materskej školy

Ing. František KMECÍK - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Eva KOMADOVÁ - zvolená za nepedagogických zamestnancov

Ing. Katarína KRCHOVÁ - zvolená za rodičov žiakov základnej školy

Mgr. Janka MACKOVÁ - zvolená za pedagogických zamestnancov základnej školy

Ľubomír ŠKORVAN -zvolený za rodičov žiakov základnej školy