VN

 

 

                                                                                                                            Viac prác vo fotogalérii:

Val1

 

 

                                                                                                                            Viac prác vo fotogalérii:

V našom školskom klube detí sme rozdelení do dvoch oddelení, ale veľmi úzko spolupracujeme. 

Začiatok školského roku bol pestrý. Okrem rôznorodých vedomostných a športových hier využívame náš voľný čas na kreslenie, strihanie, lepenie. Vytvorili sme veľa krásnych výrobkov, ktoré zdobia chodbu našej školy.

SKD 9 2019 01 SKD 9 2019 02 SKD 9 2019 03 SKD 9 2019 04 SKD 9 2019 05 SKD 9 2019 06 SKD 9 2019 08 SKD 9 2019 09 SKD 9 2019 10 SKD 9 2019 11

V mesiaci máj nám počasie veľmi nežičilo, ale zato naša fantázia a ručičky nelenili. Našim mamičkám sme vyrobili krásne darčeky a ostal čas vyzdobiť i priestory našej školičky.

mamicke skd2019

skd maj20191