Je za nami ďalší príjemne strávený mesiac, plný veselých momentov. marec je mesiacom knihy, tak sme sa hrali na spisovateľov aj ilustrátorov. Boli sme i staviteľmi. Keď sa vonku usmievalo slniečko, popoldnia sme strávili na školskom dvore športovými aktivitami. 

SKD marec 2019