V našom školskom klube detí bolo na začiatku školského roku 66 žiakov a teraz nám ešte dvaja pribudli. Sme rozdelení do troch oddelení, ale veľmi úzko spolupracujeme. 

Začiatok školského roku bol pestrý. Okrem rôznorodých vedomostných a športových hier využívame náš voľný čas na kreslenie, strihanie, lepenie. Vytvorili sme veľa krásnych výrobkov, ktoré zdobia chodbu našej školy.

SKD 9 2019 01 SKD 9 2019 02 SKD 9 2019 03 SKD 9 2019 04 SKD 9 2019 05 SKD 9 2019 06 SKD 9 2019 08 SKD 9 2019 09 SKD 9 2019 10 SKD 9 2019 11