Predseda:                   Barbora Chudejová IX.A

Podpredseda:             Michaela Bobčíková IX. B

Rozhlas:                       Marek Gabrík VIII.B

                                      Nina Gaňová VII.B

 Hodnotenie tried:      Lukáš Harciník IX.B

                                      Roland Belčík IX.A

                                      Mária Klára Čapkovičová IV.B

                                      Miriam Belčíková IV.B

 Nástenkári:                  Klára Petrovská VII.A

                                      Janka Učníková VI.A

                                      Karolína Godišková VII.B

 Spravodajci:               Zuzana Mičietová V.A

                                      Emma Slaziníková V.A

 Ostatní  členovia:       Adam Ninis, Kristína Hološová IV.A

                                      Viktória Korbašová  VI.A

                                      Natália Palková, Anna Kristína Michtalíková VII.A

                                      Patrik Mohylák VIII.A

                                      Juraj Hološ VIII.B