Základná škola s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné prijme do pracovného pomeru od septembra 2020  školského psychológa na polovičný úväzok.

Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Žiadosť, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme doručiť do 10. júla 2020 na adresu školy: ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302, 01362 Veľké Rovné  alebo e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Záujemcovia, ktorí budú spĺňať kvalifikačné požiadavky budú pozvaní na pohovor mailom, alebo telefonicky.

Základná škola s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné príjme kvalifikovanú učiteľku pre materskú školu  na zastupovanie počas PN s nástupom od 11.11.2019.

Predpokladaná doba zástupu je max. do 20.12.2019

Bližšie informácie v riaditeľni školy, prípadne telefonicky na čísle 0904498396

Základná škola s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné prijme do pracovného pomeru od septembra 2019 asistenta učiteľa (hrubá mzda cca 650 €), školského špeciálneho pedagóga (hrubá mzda cca 800 €) a školského psychológa na polovičný úväzok.

Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Žiadosť, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme doručiť do 10. júla 2019 na adresu školy: ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302, 01362 Veľké Rovné  alebo e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Záujemcovia, ktorí budú spĺňať kvalifikačné požiadavky budú pozvaní na pohovor mailom, alebo telefonicky.
Základná škola s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné prijme do pracovného pomeru kuchárku/kuchára s nástupom od októbra 2019. Platové zaradenie: podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnej správe + osobné ohodnotenie a týždeň dovolenky naviac.
Žiadosť, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme doručiť na adresu školy: ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302, 01362 Veľké Rovné alebo e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Záujemcovia, ktorí budú spĺňať kvalifikačné požiadavky budú pozvaní na pohovor mailom, alebo telefonicky.

Základná škola s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné príjme kvalifikovanú učiteľku pre materskú školu alebo učiteľku pre žiakov 1. ročníka na zastupovanie počas PN s nástupom od 8.4.2019.

Predpokladaná doba zástupu je 4 týždne., max do 30.06.2019

Bližšie informácie v riaditeľni školy, prípadne telefonicky na čísle 0904498396

Základná škola s materskou školou Veľké Rovné hľadá upratovačku pre ZÁKLADNÚ ŠKOLU na zastupovanie počas PN v období od 5.11. 2018.

Predpokladaná doba zástupu je 4 týždne., max do 21.12.2018

Bližšie informácie v riaditeľni školy, prípadne telefonicky na čísle 0904498396.

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné prijme kvalifikovaného učiteľa pre nižšie stredné  vzdelávanie s aprobáciou ANJ s  nástupom od 27. augusta 2018. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.).
Zoznam požadovaných dokladov:

  • • žiadosť o prijatie do zamestnania,
    • štruktúrovaný životopis,
    • doklady o ukončenom vzdelaní,
    • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Požadované doklady zasielajte na adresu školy: ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné  302, 013 62 Veľké Rovné, v písomnej podobe alebo mailom na skolavelkerovneTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . Na pohovor budú pozvaní len tí úchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky. Žiadosti prijímame do 20.6.2018. 

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Milučká, riaditeľka školy, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,  tel. číslo: 0904498396