V stredu 15.januára 2020 sa v Bytči konalo okresné kolo v Olympiáde Anglického jazyka. Náš šikovný siedmak Matúš Míchel získal v okresnom kole najvyšší počet bodov a umiestnil sa na najvyššej priečke - získal 1.miesto. Ďakujeme za reprezentáciu našej školy, sme na neho pyšní a budeme mu fandiť aj na krajskom kole.

MatMikaCVČ Bytča každoročne organizuje okresné kolo recitačnej súťaže povestí Šaliansky Maťko, ktoré sa konalo 10. 01. 2020. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách. Víťazi školského kola nás reprezentovali v okresnom kole nasledovne:
1. kat. – Matúš Urdák (3.A), ktorý sa umiestnil na 3. mieste
2. kat. – Michaela Čapkovičová (4.A), ktorá získala za svoj prejav Čestné uznanie
3. kat. – Kristián Cecocík (6.A), ktorému patrí veľké poďakovanie za reprezentáciu za 2.st.


Všetkým účastníkom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a želáme veľa šťastia a chuti zúčastňovať sa i naďalej súťaží, kde uplatnia svoj talent a schopnosti.

Podľa všeobecného záväzného nariadenia obce Veľké Rovné z decembra 2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,:

"Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov za žiakov v školskom klube detí sa os 1.2.2020 určuje vo výške 3,00 eur mesačne."

Toto VZN Obce Veľké Rovné nadobudlo účinnosť 1.1.2020.

V súlade s týmto VZN rodič čiastočne uhrádza režijné náklady za mesiace február 2020 - jún 2020 vo výške 15,00 eur.

VP1VP2V piatok 20. decembra sa už po štvrtýkrát uskutočnila vianočná benefícia Folklórneho súboru Rovňan a pána starostu obce. V tomto adventnom čase sa stretli rodiny, priatelia a známi za obecným domom, kde v príjemnej vianočnej atmosfére podporili dobrú vec.  Výťažok z predaja vianočného punču alebo rovňanských dobrôt pomôže našim spoluobčanom, ktorí to potrebujú.  V bohatom programe vystupovali FS Rovňan, FS Rovňanček, rovňanskí heligónkari a spevule, naša bývalá žiačka Mária Džavíková a nesmeli chýbať aj naši žiaci, ktorí prispeli nielen spevom, tancom, ale aj divadielkami a hrou na harmonike, heligónke či flaute. Aj tento rok sme mali na benefícii stánok s výrobkami našich detí. Ďakujeme za každý váš príspevok, ktorým pomôžeme sociílne slabším rodinám 

 

VP3 VP4 VP5 VP6 VP7

Aj naša škola oslávila vianočný čas, a to vianočnou akadémiou vo štvrtok 19.decembra. Pestrý program akadémie pozostával z krásnych divadelných predstavení, piesní, vianočných kolied a prianí. Nezaostala žiadna trieda. Všetky deti sa tešili, aby predstavili, čo si nacvičili a aby privítali Vianoce a naplnili naše srdiečka čarovnou vianočnou atmosférou.

VA1  VA2  VA3  VA4  VA5

VA6  VA7  VA8  VA9  VA10

Už po štvrtýkrát sa naša škola zapojila do zbierky trvanlivých potravín a drogistického tovaru na pomoc rodinám v núdzi. Naši žiaci vďaka svojim rodinám opäť ukázali, že majú dobré srdce.

Pracovníci Žilinskej diecéznej charity tak mohli odviezť bohatú nádielku pre ľudí,  ktorí potrebujú pomoc.

79743242 2444868795622300 5890894224554983424 n80126072 2937333192957620 5568823685113970688 nBez názvu

saliansky matko17. 12. 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Šaliansky Maťko. Stretli sa tu odvážni recitátori z 3. až 5. ročníka, aby sa popasovali s umeleckým prednesom slovenských povestí. Každý zo súťažiacich sa snažil porozprávať svoj príbeh čo najzaujímavejšie. Porota to mala ťažké, ale nakoniec rozhodla takto:

1. kategória (2. - 3. roč.)

1. Matúš Urdák (3.A)

2. Paľko Starovský (3.A) a Kristínka Mohyláková (3.B)

3. Peťko Mohylák (3.B)

2. kategória  (4. - 5. roč)

1. Miška Čapkovičová (4.A)

2. Dária Maňková (5.A) a Kristínka Sapietová (5.B)

3. Tatiana Pekaríková (5.B)

Pochvalné listy: Tatiana Gumančíková (4.A), Rebeka Ninisová (4.A), Kristínka Bohiníková (5.B)

3. kategória (6. - 7. roč.)

1. Kristián Ceconík (6.A)

prednes1  prednes2  prednes3 prednes4