Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky bude prebiehať nasledovne:

1. RODIČIA VYPLNIA A ODOŠLÚ ONLINE PRIHLÁŠKU dostupnú na tomto odkaze:
https://zssutvrovne.edupage.org/register/?

• online prihlášku je potrebné starostlivo a pravdivo vyplniť, nezabudnúť na kontaktné údaje rodičov – mobil, email,
• vedenie školy takéto prihlášky zaeviduje a poskytne spätnú väzbu rodičom o predbežnom prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky,
• do dvoch týždňoch od ukončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania budú zákonní zástupcovia vyzvaní na zdokladovanie poskytnutých údajov (osobne predložením rodného listu dieťaťa, občianskeho preukazu a iné v závislosti od situácie).

2. LEN PRE RODIČOV, KTORÍ NEMAJÚ MOŽNOSŤ VYPLNIŤ A ODOSLAŤ ONLINE PRIHLÁŠKU stanovuje riaditeľka školy zápis osobným odovzdaním vyplnených prihlášok nasledovne:

• v utorok 21. 4. 2020 od 9:30 do 12:30 hod. a 
• v stredu 22. 4. 2020 v čase od 12:30 do 15:00 hod. v sídle školy bez účasti dieťaťa. V záujme plynulého priebehu zápisu s dôrazom na dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení si presný čas a termín dohodnite vopred telefonicky na č. 0904498396.

Aj keď sa pre nás zavreli brány školy pre vyučovanie, my sme si ich aspoň pootvorili pomocou videokonferencie v programe Zoom. Program, ktorý si nemusíte stiahnuť do svojho zariadenia, funguje aj prostredníctvom prihlásenia sa do meetingu (stretnutia) na webovej stránke - zoom.us.  A takto zvládajú učivo geografie žiaci 8.A.

   Chat a videohovor v programe Zoom:                                                                      Výklad učiva cez zdieľanie prezentácie:

VideohovorPrezentacia

Zdieľanie obrazovky:                                                                                                      Práca s online zdieľaným zošitom Taktik:

Pojmova mapaPL

Ahojte všetci,

sme ešte malí prváčikovia a to, že nás vírus zatvoril na dlhšiu dobu doma nám vadí. Nemôžeme isť medzi kamarátov, nemôžeme navštevovať našich blízkych  a predstavte si, škola nám veľmi chýba. No zvládame to statočne, pretože:  múdre hlávky máme, s písmenkami, číslami do boja sa dáme a nepodarený vírus hravo zdoláme. Každý deň pracujeme na úlohách, ktoré nám zadáva pani učiteľka, pomáhame rodičom pri upratovaní, naučili sme sa upiecť tortu, podľa návodu sme si vyrobili veľkonočného zajačika, hráme sa rôzne hry, dokážeme ušiť rúško a ešte veľa krásnych a užitočných vecí. Občas vybehneme aj na dvor aby sme nezleniveli a načerpali vitamín D. Ale škola nám veľmi chýba.

zapis Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 bude prebiehať v termíne od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020 bez prítomnosti detí. Odporúčame rodičom využiť možnosť prihlásenia dieťaťa na povinnú školskú dochádzku prostredníctvom ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY. Aktuálne tlačivo elektronickej prihlášky môžete využiť už od 25. marca 2020.

O odklade povinnej školskej dochádzky sa môžete telefonicky informovať na tel.čísle 0911558235 alebo 0904498396.

Informácie budeme priebežne aktualizovať. 

Tlačová beseda ministra školstva - kliknutím si vypočujete

Predlžuje sa doba prerušenia vyučovania v školách aškolských zariadeniach do odvolania.

Milí žiaci a rodičia, pre nás všetkých - žiakov, učiteľov i rodičov - je táto situácia nová a neľahká, preto prosím všetkých o vzájomnú komunikáciu, ochotu pomôcť a trpezlivosť. Všetkým prajem hlavne veľa zdravia.

Milí žiaci, verte, že nám v škole veľmi chýbate a budeme sa tešiť, keď sa zdraví všetci opäť stretneme!

Vaša pani riaditeľka ❤️

V roku 1995, 50 rokov od ukončenia 2. svetovej vojny, zahájila Rada Európy európsku mládežnícku kampaň nazvanú "Každý iný - všetci rovní" s cieľom podporiť boj proti rasizmu, antisemitizmu, intolerancii.

Toto úsilie Rady Európy pokračuje aj v novej kampani za rozmanitosť, ľudské práva a aktívnu participáciu, ktorá vychádza z toho istého hesla a používa rovnaké logo.

Školský parlament podporil túto kampaň rozhlasovou reláciou, ktorou žiakom priblížil, o čom všetkom je táto kampaň -  o rešpektovaní rôznorodosti, spoznaní ľudských práv a prevzatí vlastnej zodpovednosti smerom k svojim právam, ako aj o vôli verejne sa postaviť proti diskriminácii druhých. Žiaci prišli symbolicky oblečení v bielo-čiernych tričkách.

Sme síce každý iný, ale práve to je tá podstata - vďaka našej jedinečnosti je náš život taký krásne pestrý!

Tričká 1 Tričká 2 Tričká 3

Vážení rodičia, milí priatelia školy, dovoľte aby sme Vás opäť po roku oslovili. 2 % dane z príjmu pre Vás v praxi neznamená žiadny výdavok navyše. Ide o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu našej školy. Tento rok by sme príspevok chceli použiť na vybudovanie workoutového ihriska s oddychovou zónou. Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane  nájdete po kliknutí priamo na tento odkaz. Tu si tlačivo môžete otvoriť, vypísať i vytlačiť.

Ďakujeme Vám i Vašim známym, ktorých v našom mene oslovíte.

Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu je prerušený vyučovací proces vo všetkých základných a materských školách od 16.3.2020 na 14 dní.

Vyzývame rodičov, aby nechali počas uvedených dní deti doma, nestretávali sa s inými deťmi a žiakmi, aby opatrenie malo význam, nejedná sa o prázdniny, ale o preventívne opatrenie v súvislosti so šírením prenosného ochorenia COVID - 19.

Upozorňujeme aj na prísny zákaz stretávania sa žiakov na školskom ihrisku a v areály školy! 

Opatrenie obce Veľké Rovné v súvislosti so šírením prenosného ochorenia COVID-19 na území obce Veľké Rovné

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

Usmernenie lekárov všeobecnej zdravotnej starostlivosti s vykazovaním ošetrovného a nemocenského

Nariadenia a odporúčania zo zasadnutia Ústredného krízového štábu SR účinné od 10.03.2020

Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia

Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia

Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR a Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 prijala Základná škola s materskou školou SUT Veľké Rovné  nasledovné opatrenia.

S účinnosťou od 11.3. 2020 do 24. 3. 2020 (vrátane):

1. Telocvičňa ZŠ sa bude využívať iba žiakmi našej školy v rámci platného rozvrhu hodín predmetu telesná a športová výchova a krúžkovej činnosti našich žiakov;jednotlivé obecné zložky i externí nájomcovia majú dočasne pozastavené využívanie telocvične ZŠ;

2. Rušia sa  všetky naplánované kultúrne a športové podujatia, športové súťaže; výlety, exkurzie, besedy. O konaní aktivít v náhradných termínoch budeme včas informovať;

3. V prípade prejavov príznakov chrípkového ochorenia u detí kontaktujeme zákonných zástupcov dieťaťa.

4. Žiadame rodičov o obmedzenie osobných návštev základnej školy s materskou školou. Treba uprednostniť telefonickú a emailovú komunikáciu. 0911558235 alebo 0904498396 a Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zároveň oznamujeme rodičom, aby boli pripravení na možnosť uzatvorenia prevádzky základnej školy a materskej školy v prípade výskytu podozrenia na uvedené infekčné ochorenie.

Vážení rodičia, žiadame Vás aby ste nepodceňovali vzniknutú situáciu, dôsledne kontrolovali zdravotný stav Vašich detí a neposielali deti do školy a materskej školy s teplotou a dýchacími ťažkosťami. V prípade, že ste sa vrátili z rizikových oblastí v posledných 14 dňoch, aby ste nevystavovali riziku nákazy ostatné deti v kolektíve. Škola nemôže dieťa, ktoré nevykazuje žiadne príznaky vylúčiť z kolektívu. Je to na zvážení zákonných zástupcov. Buďme k sebe ohľaduplní.

Mgr. Mária Milučká, riaditeľka školy