DidH1DidH2Žiaci prvého stupňa sa 5. 9. zúčastnili didaktických hier v prírode. Absolvovali turistickú vychádzku na chotár obce Veľké Rovné. Cestou na stanovište si zopakovali zásady bezpečného správania sa v prírode a ochrany zdravia. Krásny výhľad zo stanovištia nám umožnil spoznávať krajinu a zaujímavosti okolia našej školy, orientáciu a skúmanie prírodnín. Vytrvalostnou chôdzou a športovými aktivitami upevňovali svoje zdravie. Za krásneho počasia sme prežili aktívne, poučné a príjemné dopoludnie.

zemboli1zemboli2Nový školský rok sme začali 4. 9. 2019 zábavným interaktívnym koncertom umeleckej agentúry LETart production pod názvom "Dr. Zembolí". Koncert bol plný veselých pesničiek a poučných textov s environmentálnou tématikou. Hudobníci spolu s deťmi hľadali spôsoby, ako jednoducho, každý deň a malými krôčikmi môžeme liečiť našu Zem. Dúfame, že aj po tomto koncerte budeme zodpovednejšie pristupovať k ochrane našej prírody a Zeme.

Prázdniny sa skončili a my opäť stojíme nastúpení na chodbách našej školy, Pred nami je nový školský rok. Na jeho začiatku nás privítala pani riaditeľka Mgr. Mária Milučká a popriala všetkým žiakom veľa úspechov. Po nej sa všetkým žiakom prihovoril aj pán starosta Ing. Jozef Mičieta a osobitne privítal našich prváčikov, ktorí prekročili brány našej školy po prvýkrát. Tiež sa prihovoril aj deviatakom, ktorí majú pred sebou posledný školský rok a čaká ich vhodný výber strednej školy. Potom už nasledovalo slávnostné pasovanie našich najmenších do cechu  prváčikov, kde ich privítali lienky, včielka a ich prvácka pani učiteľka Zuzana Hubocká.

kola1     kola2     kola3   kola4

Vážení kolegovia, milí žiaci!
Je posledný deň ďalšieho školského roku ... Ďakujem všetkým učiteľom i žiakom za ich usilovnosť, za reprezentáciu našej školy v súťažiach, za šírenie dobrého mena našej školy. Chcela by som sa ale poďakovať aj za všetky tie naoko zabudnuté a často okolím nepovšimnuté situácie, pomoc a za čokoľvek dobré, čo ste komukoľvek z tejto školy vykonali a tak trochu urobili samých seba lepším, ale i našu školu krajším miestom na svete, na ktoré sa oplatí po prázdninách vrátiť...
... V neposlednom rade chcem povedať slová vďaky aj všetkým našim kuchárkam, upratovačkám a nášmu šikovnému pánovi školníkovi..
Bez vás by chod školy nebol možný. Ak sa snáď niekedy cítite nepovšimnutí, určite to tak nie je a všetci si veľmi vážime vašu prácu.
Prajem Vám, aby čas školských prázdnin priniesol všetkým veľa pekných zážitkov, chvíle oddychu a načerpanie nových síl v kruhu rodiny i priateľov.
Ani sa nenazdáme a príde jeseň a my sa postavíme na ďalší začiatok s novými spolužiakmi, učiteľmi...
Vaša pani riaditeľka

Vždy, ak sa niečo končí, bilancujeme priebeh končiaceho sa obdobia. Rovnako pred záverom školského roku sme si všetci spoločne zaspomínali na súťaže a akcie, na ktorých nás reprezentovali naši žiaci. Ocenených bolo veľa. Za krásne vecné ceny ďakujeme pánovi starostovi, ktorý úspešným žiakom ceny osobne odovzdal. Medzi vzácne ocenenie patrí Cena starostu obce za reprezentáciu školy a obce v súťažiach a šírenie dobrého mena školy, ktorú v tomto školskom roku odovzdal pán starsta Ing. Jozef Mičieta nášmu šikovnému deviatakovi Marekovi Gabríkovi. Veľká vďaka patrí všetkým žiakom, ale i učiteľom a zamestnancom, ktorí sa akokoľvek podieľali na šírení dobrého mena školy.

V tento deň sme si spoločne s deviatakmi pripomenuli aj ich deväťročné pôsobenie v našej škole formou prezentácie ich deväťročného pôsobenia na našej škole..

Posledný deň nás bude čakať už len rozlúčka,  vysvedčenie a vytúžené prázdniny.

Dňa 17.06.2019  žiaci 8.B triedy, víťazi školských olympijských hier, namiesto školského vyučovania strávili deň v aquaparku Bešeňová, kde si užívali vybojovanú zlatú výhru od Obce Veľké Rovné, za ktorú ďakujeme pánovi starostovi. V stane zábavy si užili jedinečnú atmosféru morského príboja v bazéne s umelým vlnobitím. Vyskúšali jazdu v najdlhšom tobogáne na Slovensku a v ďalších piatich tobogánoch. Zohriali  sa aj v termálnom bazéne a užili si kopec zábavy. Skvelá výhra, ďakujeme.

Na striebornej priečke skončili siedmaci, ktorí ďakujú Pizzérii u Mamky za skvelú chutnú pizzu. Veľké ďakujeme za sponzorstvo tejto ceny pani Gabike Škrkoňovej.

Bronz a chutnú rovňanskú zmrzlinu pre celú triedu od pani riaditeľky si vychutnali naši šiestaci.

Víťazom gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník!

 

65044643 2319391894992696 8648186262773039104 n65439737 2291931367726326 8010823668781285376 nV stredu 26. júna sme sa  žiakmi susednej obce Kotešová stretli v priateľskom futbalovom zápase našich škôl na ihrisku Nivy.Už tretí rok sa spoločne pred koncom školského roka tradujeme spoločné športové zápolenie. Na domácej pôde sme sa tento rok tešili tesnej výhre 5:4, ale dôležité bolo, že sme spoločne strávili pekné športové dopoludnie. Po zápase sme na ihrisku mali voľnú športovú zábavu.

Tatry2Tatry420. 6. 2019 sme sa chystali na výlet do Tatier, avšak ako sme pozerali počasie, nemalo nám byť dopriate slnka... Slniečko príliš nesvietilo, ale aj napriek tomu nám výlet vyšiel. Navštívili sme Beliansku jaskyňu, ktorá  patrí medzi prvé jaskyne v Európe, v ktorej sa zaviedlo elektrické svetlo.

Vchod do jaskyne leží v nadmorskej výške 890 m a je prístupný serpentínovým chodníkom z Tatranskej kotliny, pričom treba prekonať výškový rozdiel 122 m. Po polhodinovom výstupe sme sa ocitli pri vstupe do jaskyne, kde sme si zakúpili vstupenky. V súčasnosti vedie prehliadka jaskyne po trase dlhej 1370 m –trvanie prehliadky 70 minút.  V jaskyni je zhruba 5-6 stupňov a na prehliadke je treba prejsť približne 860 schodov. Pre nás to bola malina. Zvládli to aj naši otužilci v krátkych nohaviciach.

Po prehliadke jaskyne sme sa premiestnili na Štrbské pleso, kde sme nezabudli nakúpiť darčeky pre celú rodinku. Po vyprázdnení našich peňaženiek sme sa poprechádzali okolo Štrbského plesa. Videli sme aj mostíky. No obloha to už nevydržala a spustila na nás letný dážď, ktorý ukončil našu návštevu v Tatrách. Domov sme sa vrátili vo večerných hodinách.

Tatry1     Tatry3    Tatry5