50

 

 

A už je tu čas vianočný.....Pripomíname si ho aj na vyučovaní. Na hodinách techniky získavajú žiačky 5. – 9. ročníka praktickú zručnosť. Svedčia o tom ich výrobky – adventné venčeky, krabičky pre dôchodcov, ktorí sú v domove dôchodcov, či výzdoba do triedy.

 

                                                 Naša galéria výrobkov.

Žiaci 8. A triedy – Zuzka Belejíková, Janka S. Behríková, Karolína Kocúrová, Nikolka Cudráková, Miroslav Hunčár a Betka Belejíková za zapojili do Jesennej súťaže – tvorba videa v anglickom jazyku.

Žiaci vytvorili päťčlenné družstvo, jedna žiačka natáčala video. Náš tím si vymyslel názov: Mladí vedci. Ich úlohou bolo urobiť krátku komentovanú prehliadku jednej časti školy  v anglickom jazyku – žiaci si vybrali učebňu chémie. Zvolili si 1 zástupcu, ktorý robil sprievodcu po učebni a komentoval ju v  anglickom jazyku. Žiaci odborne predstavili učebňu chémie, pričom sa zahrali na učiteľku a 4 žiakov, ktorí pracovali na pokuse, ale ten sa im vymkol z rúk a... Spolu sme sa zabavili a zároveň si precvičili komunikáciu v anglickom jazyku.       

video AJ 1video AJ 2video AJ 3video AJ 4video AJ 5 

kybersikana 9Akybersikana 9BV piatok 22. novembra našu školu navštívila pani Alena Fialová – preventistka z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a pani  kpt. JUDr. Dobrovolská z KR PZ v Žiline, ktoré žiakom 9. ročníkov  prednášali  o rizikách spojených s používaním internetu a o komunikácií na sociálnych sieťach. Žiaci s nimi diskutovali o otázkach,   ako si  môžu ochrániť svoje osobné údaje  proti zneužitiu, čo musí obsahovať  bezpečné prístupové heslo, či môžu zverejňovať na internete všetko, čo chcú ,ako sa môžu chrániť pred nebezpečnými emailami a pod. Žiaci mali na pani policajtku veľa otázok aj z inej oblasti, ako z oblasti kyberšikany, tak budeme radi, ak sa budeme môcť stretnúť  s  pani kapitánkou aj v budúcnosti. 

vzduchovka2Dňa 22. novembra 2019 sa uskutočnili Majstrovstvá okresu starších a mladších žiakov/žiačok v streľbe zo vzduchovky. V kategórii družstiev sa naši starší a mladší žiaci umiestnili na 4. mieste. V kategórii individuálnych výkonov sme boli úspešní, kde Alžbetka Belejíková zvíťazila a patrí jej 1. miesto a Ninka Gaňová skončila na 2. mieste. Sme hrdí na našich žiakov, že takto reprezentujú našu školu a tešíme sa z každého úspechu.

vzduchovka1vzduchovka3vzduchovka4

 

babka2babka1Beseda na vlastivede v 3. ročníku s babkou p. Pavelčíkovou a prababkou p. Jančokovou sa niesla v duchu minulosti, ako ľudia žili kedysi, a ako vnímajú starší ľudia súčasnosť. Bolo to pre deti zaujímavé počúvať, aké zážitky a skúsenosti má starší človek, ktorý život žije aktívne, so záujmom o dianie vo svete i doma. Zvedaví žiaci babičku i prababičku zahrnuli množstvom otázok, ony im s pokojom a záujmom odpovedali. Tak sa podozvedali aj to, ako sa mali deti v škole v minulosti, ako kedysi vyzerali školy, ako sa obliekali žiaci, aké tresty dostávali v škole, ako sa orientovať v cudzom svete a veľa ďalších zaujímavostí.

Na záver žiaci srdečne poďakovali prababičke i babičke  za krásnu besedu peknou kytičkou. Veľké ĎAKUJEME aj od p. učiteliek.

                                      babka4

sk1sk2Minulý týždeň sme v školskej knižnici navrhovali obálku k najobľúbenejšej knihe. Pani učiteľky Michtalíková a Beranová vyberali spomedzi odovzdaných prác tie najkrajšie. Popritom si všímali, či  ilustrácia na obálke vystihuje obsah knihy,  či obálka obsahuje názov knihy a meno  autora.

Autorkami najkrajších  návrhov obálok  po splnení všetkých podmienok sú Laurinka Bátorková z 3.A, Miška Čapkovičová a Tánička Gumančíková zo 4.A.

Veľmi pekné práce odovzdali Milka Mičietová  a Dávidko Drdák z 2.B. A zo 4.B žiaci: Betka Petrovská, Mirka Moravčíková, Adriánka Labajová, Lenka Kubáňová, Samko Slaziník a Nikolas Holaza. Najkrajšie práce boli odmenené pastelkami a voskovkami.  

sk3  sk4  sk5  sk6

Dňa 15. 11. sa žiaci 9. ročníkov  - Natália Palková, Martin Gabaj a Erik Hájek  zúčastnili workshopu spojeného s jednotlivými súťažnými disciplínami . Workshopu sa zúčastnilo 20 súťažných tímov z jednotlivých základných škôl zložených z 3 -členných družstiev. Žiaci získali nové informácie o strednej odbornej škole dopravnej v Žiline a zmerali si svoje sily s jednotlivými základnými školami. Súťažili v takých disciplínach ako je dopravný kvíz, výmena starej pneumatiky, zapájanie jednoduchého obvodu – Voltík , demontovanie prevodovky a jej opätovné zloženie a pracovali tiež na projekte, pri ktorom museli presvedčiť ostatných o výhodách cestovania vlakom . Žiaci si mohli vyskúšať aj jazdu osobným motorovým vozidlom či simulátor riadenia.  

Síce sme nevyhrali , ale získali sme nové zručnosti  a vedomosti o pravidlách cestnej premávky či konštrukcií motorového vozidla a odchádzali sme s novými zážitkami.

20191115 091711 20191115 110552 20191115 111112 20191115 111527 20191115 112103 20191115 112246 20191115 112457 20191115 113347 20191115 113406 20191115 113651 20191115 114504 20191115 120928 

75513562 535658193890520 7593081315482664960 nDňa 15.11.2019 sa v Bytči uskutočnili Majstrovstvá okresu vo vybíjanej najmladších žiakov a žiačok (1. stupeň). Po vynikajúcich výkonoch si odniesli strieborné medaile za krásne 2. miesto. Veríme, že tieto úspechy budú naďalej našich žiakov motivovať k pohybu a zdokonaľovaniu samých seba, pretože ten pocit úspechu je na nezaplatenie.

lakomecŽiaci 8.A,9.A a 9.B sa 14.11.2019 zúčastnili na divadelnom predstavení Lakomec od J.B.P.Moliéra v Dome odborov v Žiline. Sami sa mohli presvedčiť,ako sa žije lakomcovi Harpagonovi,ktorého životné krédo je jasné:peniaze a majetok nadovšetko!Keď však Harpagon zistil,že mu jeho milovaná truhlička chýba,vtedy začal skutočný chaos,vznikli komické situácie,odhaľovali sa ľudské charaktery a vrcholil boj o peniaze či lásku... Žiakom sa predstavenie, v ktorom spoznali aj známych hercov- P.Trník,Š.Richtárek- veľmi páčilo.