t5                                                                              

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2018 sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Pri riešení úloh z matematiky nie sú povolené rysovacie pomôcky, ani kalkulačka. Žiaci môžu použiť len pero, ktoré píše na modro.
 
Harmonogram TESTOVANIA T5 - 2018                                                                                                      
  
Matematika 
 
• 8:00  –  8:10 h – pokyny a rozdanie odpoveďových hárkov 
• 8:10  –  8:20 h – rozdanie testov, oboznámenie sa s testom                            
• 8:20  –  9:20 h – riešenie testu (60 minút) 
• 9:20  –  9:25 h – zozbieranie testov a odpoveďových hárkov 
 
  9:.25 – 9:45 h– prestávka 
 
Slovenský jazyk a literatúra 
 
• 9.45  –  9:55 h – úvodné pokyny a rozdanie odpoveďových hárkov 
• 9:55  –  10:05 h – rozdanie testov, oboznámenie sa s testom 
• 10:05  –  11:05 h – riešenie testu (60 minút) 
• 11:05  –  11:10 h – zozbieranie testov a odpoveďových hárkov