obec4obec2V utorok 13.novembra naša škola predstavila reprízu programu Slávnostnej akadémie venovanej k 100. výročiu vzniku Česko Slovenskej republiky širokej verejnosti pod názvom Veľké Rovné v období 1. ČSR.

Ďakujeme obci a pánovi starostovi za podporu nášho programu a občerstvenie pre divákov, ďakujeme pánovi Ivoríkovi a naším Rovnianskym spevulám za krásne piesne v sprievode heligónky pána Juranku.

Ďakujeme aj Vám, ktorí si vážite našu prácu, zaplnili ste sálu obecného domu a prišli ste spoločne s nami osláviť toto významné jubileum.