DidH1DidH2Žiaci prvého stupňa sa 5. 9. zúčastnili didaktických hier v prírode. Absolvovali turistickú vychádzku na chotár obce Veľké Rovné. Cestou na stanovište si zopakovali zásady bezpečného správania sa v prírode a ochrany zdravia. Krásny výhľad zo stanovištia nám umožnil spoznávať krajinu a zaujímavosti okolia našej školy, orientáciu a skúmanie prírodnín. Vytrvalostnou chôdzou a športovými aktivitami upevňovali svoje zdravie. Za krásneho počasia sme prežili aktívne, poučné a príjemné dopoludnie.

 

Žiaci druhého stupňa využili pekné počasie a vybrali sa na 1. účelové cvičenie na kaplnku v Hájku.