envirospektrum

Zapojte sa s nami do fotografickej outdoorovej súťaže na tému: Jeseň, obdobie farieb, vôní a chutí.

Do súťaže sa môžu až do 29. novembra 2019 zapojiť žiaci základných a stredných škôl na Slovensku, vo veku od 6 do 19 rokov. Súťažné fotografie by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý prezentuje vzťah a rôzne pohľady detí.  Každý súťažiaci môže prihlásiť maximálne 5 fotografií, ktoré zodpovedajú aktuálnej téme. Snímky je potrebné zaslať v predpísanej elektronickej forme prostredníctvom formulára na prihlásenie do súťaže Envirospektrum, ktorý je zverejnený na webovej stránke envirospektrum.sazp.sk.  Alebo priniesť p. u. Korbášovej, p. u. Augustínovej do 15. novembra 2019. 
 
Tu si môžete pozrieť fotoalbum už odoslaných snímkov žiakov 5.,6., 7.,8. ročníka.