V mesiaci október sme sa aj na hodinách Občianskej náuky zamerali na úctu k starším. Žiaci 7. ročníka vyrobili pozdravy pre svojich starkých. 

oktober01 oktober 06 oktober 04                                            oktober 02           oktober 03