Na hodinách dejepisu v 9. A  a v  9. B sme preberali 1. svetovú vojnu.  Obsah učiva sme potvrdili úctou padlým vojakom v 1. svetovej vojne, keď sme položili venček a zapálili sviečku pri pomníku pre kostolom.

Na cintoríne sme si spoločne zaspomínali na svojich blízkych zosnulých.

ucta 03  ucta 01  ucta 02