Už za pár mesiacov sa budú deviataci rozhodovať, kam na strednú školu. Nad výberom povolania sa zamýšľali aj na hodinách  občianskej náuky. Svoju voľbu povolania ukončili tvorbou projektov Moje budúce povolanie. Projekty teraz zdobia priestiry schodiska v škole.

povoanie 02    povolanie 01    povolanie 03    povolanie 04