7. november naši siedmaci a ôsmaci strávili v Múzeu holokaustu v Seredi, ktoré vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v období druhej svetovej vojny. Žiaci si prezreli  toto autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku a zúčastnili sa prednášky, ktorá im sprostredkovala situáciu detí v období holokaustu. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených artefaktov je dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. Múzeum zároveň slúži aj ako pamätník zavraždeným Židom z nášho územia.

sered5  sered1  sered4  sered3  sered2