sk1sk2Minulý týždeň sme v školskej knižnici navrhovali obálku k najobľúbenejšej knihe. Pani učiteľky Michtalíková a Beranová vyberali spomedzi odovzdaných prác tie najkrajšie. Popritom si všímali, či  ilustrácia na obálke vystihuje obsah knihy,  či obálka obsahuje názov knihy a meno  autora.

Autorkami najkrajších  návrhov obálok  po splnení všetkých podmienok sú Laurinka Bátorková z 3.A, Miška Čapkovičová a Tánička Gumančíková zo 4.A.

Veľmi pekné práce odovzdali Milka Mičietová  a Dávidko Drdák z 2.B. A zo 4.B žiaci: Betka Petrovská, Mirka Moravčíková, Adriánka Labajová, Lenka Kubáňová, Samko Slaziník a Nikolas Holaza. Najkrajšie práce boli odmenené pastelkami a voskovkami.  

sk3  sk4  sk5  sk6