kybersikana 9Akybersikana 9BV piatok 22. novembra našu školu navštívila pani Alena Fialová – preventistka z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a pani  kpt. JUDr. Dobrovolská z KR PZ v Žiline, ktoré žiakom 9. ročníkov  prednášali  o rizikách spojených s používaním internetu a o komunikácií na sociálnych sieťach. Žiaci s nimi diskutovali o otázkach,   ako si  môžu ochrániť svoje osobné údaje  proti zneužitiu, čo musí obsahovať  bezpečné prístupové heslo, či môžu zverejňovať na internete všetko, čo chcú ,ako sa môžu chrániť pred nebezpečnými emailami a pod. Žiaci mali na pani policajtku veľa otázok aj z inej oblasti, ako z oblasti kyberšikany, tak budeme radi, ak sa budeme môcť stretnúť  s  pani kapitánkou aj v budúcnosti.