Žiaci 8. A triedy – Zuzka Belejíková, Janka S. Behríková, Karolína Kocúrová, Nikolka Cudráková, Miroslav Hunčár a Betka Belejíková za zapojili do Jesennej súťaže – tvorba videa v anglickom jazyku.

Žiaci vytvorili päťčlenné družstvo, jedna žiačka natáčala video. Náš tím si vymyslel názov: Mladí vedci. Ich úlohou bolo urobiť krátku komentovanú prehliadku jednej časti školy  v anglickom jazyku – žiaci si vybrali učebňu chémie. Zvolili si 1 zástupcu, ktorý robil sprievodcu po učebni a komentoval ju v  anglickom jazyku. Žiaci odborne predstavili učebňu chémie, pričom sa zahrali na učiteľku a 4 žiakov, ktorí pracovali na pokuse, ale ten sa im vymkol z rúk a... Spolu sme sa zabavili a zároveň si precvičili komunikáciu v anglickom jazyku.       

video AJ 1video AJ 2video AJ 3video AJ 4video AJ 5