V prílohe sa nachádza darovacia zmluva Select, s.r.o. tombola pre školský ples -