school children 4321808 640

V predsviatočnom týždni od 11.4. do 13. 4. prebiehalo na škole rovesnícke učenie. Opäť sa žiaci stali učiteľmi a vyskúšali si, ako je to vžiť sa do jeho role. Skúšali, prezentovali nové učivá, precvičovali a opakovali nadobudnuté poznatky formou rôznych hier, aktivít. Motivovali deti rozprávkovými postavičkami, či divadelnými scénkami. Po hodinách ,,noví vyučujúci“ diskutovali o svojich získaných skúsenostiach a pocitoch, i výsledkoch svojho snaženia.  Z oboch hľadísk, aj zo strany vyučujúcich žiakov, aj zo strany žiakov, ktorých vyučovali ich kamaráti, bolo zrejmé, že sa ich rovesnícke učenie oslovilo a radi by si ho vyskúšali opäť.  Ako to vyzeralo si môžete pozrieť na nástenke, alebo vo fotogalérii.