Riaditeľka ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň 18.5.2022 (streda) z organizačných a prevádzkových dôvodov zabezpečenia Celoslovenského testovania piatakov T5-2022  riaditeľské voľno pre žiakov  6., 7., 8. a 9. ročníka školy.

Riadne vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 19.5.2022.

Z dôvodu zvýšenej chorobnosti zamestnancov školy sa od 14.2. do 18.2. 2022  všetci žiaci 2. stupňa (t.j. ročníky 5., 6., 7., 8. a 9.) budú vzdelávať dištančne podľa upraveného rozvrhu hodín.
Stravníci budú na tieto dni hromadne odhlásení zo stravy.

Na základe hlásenia potvrdeného prípadu nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19 u žiaka 9.A riaditeľka školy prerušuje prezenčné vyučovanie v triede 9.A .v čase od 8. februára 2022 do 12 februára 2022 vrátane PRE DOTKNUTÝCH ŽIAKOV!
POZOR! - ŽIACI, ktorí sú plne zaočkovaní alebo majú výnimku z karantény sa budú vzdelávať v škole prezenčne a hodiny profilových predmetov budú podľa možnosti "stream-ované" ostatným žiakom.
Žiaci, ktorí ostávajú v karanténe sú povinní odhlásiť sa zo stravy!

Na základe hlásenia potvrdeného prípadu nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19 u žiakov 5.A  riaditeľka školy prerušuje prezenčné vyučovanie v triede 5.A  v čase od 4 .2. 2022 do 7. 2. 2022  vrátane. 

Posledný kontakt s pozitívnym žiakom v triede bol 2.2.2022.

 

Na základe hlásenia potvrdeného prípadu nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19 u žiakov 7.A  a 

7.B riaditeľka školy prerušuje prezenčné vyučovanie v triedach 7.A a  7.B  v čase od 3.2. 2022 do 7. 2. 2022 vrátane.

Na základe hlásenia potvrdeného prípadu nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19 metódou antigénového samotestu u žiakov 8.A  riaditeľka školy prerušuje prezenčné vyučovanie v triede 8.A  v čase od 1.2. 2022 do 5. 2. 2022 .

Na základe hlásenia potvrdeného prípadu nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19 metódou antigénového samotestu u žiaka 6.A  riaditeľka školy prerušuje prezenčné vyučovanie v triede 6.A  v čase od 26. 1. 2022 do 30. 1. 2022 .

Na základe vysokej chorobnosti a hlásenia potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19  (71% žiakov 6.A chorých a infikovaných) naďalej riaditeľka školy po konzultácii s RÚVZ ponecháva dištančné vzdelávanie v triede 6.A od 31.1.2022 do 3.2.2022 (vrátane).

Podrobné informácie ohľadom karantény, prechodu vyučovania na dištančnú formu a iné organizačné pokyny boli doručené dotknutým žiakom a ich zákonným zástupcom prostredníctvom aplikácie EduPage.

Oznamujeme rodičom, žiakom i učiteľom, že vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu je od pondelka 29.11.2021 upravený rozvrh, aby sa nespájali a nepremiešavali skupiny z rôznych tried. Prosím skontrolujte si či práve u Vás nenastala zmena.

Na pondelok 29.11.2021 nezabudnite ani na písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti prístupné aj na Edupage, časti Žiadosti / Vyhlásenia !

Zároveň prosím všetkých o rešpektovanie epidemiologických opatrení, dbanie o zvýšenú hygienu a dodržiavanie zákazu vstupu rodičov do budov školy.
Ďakujeme za pochopenie.

Detičky z tried Žabky a Slniečka, ktoré boli v materskej škole 11.,12. alebo 15.novembra 2021 sú od utorka 16.novembra 2021 pre výskyt pozitivity Covid-19 v menovaných triedach na základe Rozhodnutia RÚVZ Žilina v domácej karanténe.  

Na opateru detí v karanténe môžete využiť OČR. Karanténne opatrenie nie je nariadená rodičom dotknutých detí.

Detičky, ktoré v inkriminovanej dobe neboli v materskej škole v dotknutých triedach, budú fungovať v bežnom režime.