Triedni dôverníci z radov rodičov v školskom roku 2021/2022:

1.A Jarmila Šurláková

1.B Ivana Sapietová

2.A Katarína Kasprzyková

3.A Jana Pekaríková

4.A Ing. Zuzana Mikolášiková

4.B Iveta Lagová

5.A Katarína Mohyláková

6.A Ing. Mária Králiková - pokladník

7.A Ľubomír Škorvan - poverený vedením Rady RZ

7.B Anna Chrenšťová

8.A Bibiána Ovsená, Mária Saková

9.A Alena Gabajová